E-SWOI – Wyrywki i archiwum, które udało się odzyskać

Mechatronika

Dzisiejszy dzień na długo zostanie w pamięci uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu i to nie tylko ze względu na warsztaty mechatroniczne, ale również z uwagi na sportowe emocje.

Szkolne boisko zamieniło się w prawdziwą arenę zmagań dla młodych piłkarzy. Pięć reprezentacji szkół podstawowych zmierzyło się w rozgrywkach Ligii Szkół Allegro, a prym wiodła drużyna gospodarzy, systematycznie punktując kolejnych rywali i zwyciężając Ligę – serdecznie gratulujemy!

Nie mniejsze emocje wzbudzały warsztaty prowadzone przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania, podczas których uczniowie zmierzyli się ze środowiskiem SRU (Szkolny Remiks Ubuntu) oraz ze Scratch for Arduino (S4A). Podczas zajęć uczniowie stworzyli swoją pierwszą implementację, za pomocą której sterowali natężeniem światła w diodzie RGB. Choć dla wielu z nich było to pierwsze zetknięcie ze Schrach i Arduino, to doskonale poradzili sobie z tym zadaniem, udowadniając, że progromowanie naprawdę jest dziecinnie proste 🙂

Wolność edukacji

O eksplozji technologii cyfrowej, która zmienia sposób życia i komunikowania się, o internetowej aktywności młodych, o technologiach informacyjno-kumunikacyjnych…

i rozbudzaniu u uczniów ciekawości InfoTechnicznej poprzez Strategię Wolnych i Otwartych Implementacji, można przeczytać w artykule jaki ukazał się w październikowym wydaniu Nowych Horyzontów Edukacji. Przy współpracy profesorów z poznańskiego UAM Stanisława Dylaka i Wacława Strykowskiego, powstał tekst poświęcony wyzwaniom jakie polskiemu szkolnictwu stawiają nowoczesne technologie i wszechobecny internet.

Eduzmieniacze w Jastrzębiu Zdroju

Konferencja odbyła się 4 czerwca w Jastrzębiu Zdroju, a organizatorem był Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego – szkoła znana między innymi ze swojej działalności innowacyjno-techniczno-informatycznej w sferze pomagania osobom niepełnosprawnym, za co otrzymała wiele nagród, także międzynarodowych. 

Pierwsza część, czysto konferencyjna, zawierała prezentacje nauczycieli-praktyków z różnych dziedzin, którzy – co bardzo ważne – dzielili się z uczestnikami własnymi doświadczeniami z korzystania z konkretnych rozwiązań, nie tylko TIKowych.

W drugiej części wydarzenia uczestnicy wzięli udział w wybranych przez siebie warsztatach – do wyboru była interaktywna, multimedialna lekcja, prowadzona DLA nauczycieli PRZEZ uczennice drugiej klasy Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach, które prezentowały narzędzia, z jakimi pracują na co dzień.

W całej konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu nauczycieli z regionu, ale i z dalekich stron – jak choćby czteroosobowa ekipa uczestników z Tarnowa i trójka z Poznania.

Informator InfoTech – wybierz z nami uczelnie

W ostatnich latach można zaobserwować na rynku pracy ogromne zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych. Obecny postęp technologiczny sprawił, że niemal w każdej dziedzinie gospodarki mamy do czynienia z zaawansowanymi urządzeniami, maszynami czy systemami informatycznymi. Pożądani są specjaliści, których umiejętności pozwalają zarówno na projektowanie/tworzenie nowych produktów jak i obsługę lub udoskonalanie już istniejących. Ograniczona ilość wykwalifikowanej kadry inżynierskiej wzmogła wśród pracodawców niespotykaną dotychczas konkurencję na rynku pracy w poszukiwaniu najlepszych specjalistów, co ma przełożenie na zauważalny skok wynagrodzeń wśród tej grupy zawodowej. Obecnie absolwenci studiów info-technicznych należą do najlepiej opłacanych na rynku, liderując w wielu rankingach i zestawieniach. Co istotne, obecnie nie ma żadnych symptomów aby trend ten miał się odwrócić, a faktem jest, że zapotrzebowanie na inżynierów jest i będzie w najbliższych latach bardzo duże.

Kodowanie z klasą

CEO realizuje Projekt pn. Koduj z klasą. W jego ramach wprowadzone w szkołach zostaną treści nauczania-uczenia się z zakresu kodowania w ciekawych środowiskach i językach programowania. Ruszył nabór szkół i trenerów/edukatorów, którzy przeprowadzać będą zajęcia w ramach nowoczesnych technologii z uczniami w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Nowy Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. Koduj z klasą ma upowszechniać i wdrażać w polskich szkołach ideę programowania. Ma również udowodnić, że dzięki TIK nauka (nie tylko informatyki) może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza. Wiele treści edukacyjnych przygotowanych w ramach Projektu można będzie wykorzystać na zajęciach w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach zajęć pozalekcyjnych ale również lekcyjnych – zgodnie z Podstawą programową przygotowany zostaje materiał edukacyjny z kształcenia umiejętności tj. stosowanie algorytmów, zasad logiki oraz samodzielne szukanie rozwiązań.

Koduj z Klasą umożliwia także budowanie i rozwijanie ogólnopolskiej kadry trenerów-edukatorów, wyłonionych spośród pedagogów-pasjonatów – ta wyróżniona grupa spróbuje zmienić stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji.

Dla kogo
Do udziału zapraszani są pedagodzy uczący w szkołach podstawowych w klasach 1-3 oraz nauczyciele pracujący z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych, a w szczególności w szkołach technicznych i zawodowych oraz wszystkich uczniów ww. szkół.

Korzyści dla uczestników
Jest ich wiele ale główne to:

 • Dwudniowe, bezpłatne szkolenie z podstaw programowania w języku Scratch (dla nauczycieli szkół podstawowych) i Python (dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych). Szkolenia odbędą się we wrześniu i w październiku w wybranych miastach na terenie całej Polski.
 • Pakiet gotowych scenariuszy zajęć z podstaw programowania w języku Scratch i Python.
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe i samouczki z innych języków programowania tj. HTML 5, Java czy PHP.
 • Wsparcie metodyczne i merytoryczne przez cały czas trwania Programu.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów na zajęcia z nauczycielami z całej Polski. Dostępne jest forum przygotowane specjalnie dla uczestników i możliwość prowadzenia bloga na platformie CEO.
 • Udział w konferencji podsumowującej Program i upowszechniającej wypracowane w nim know-how.

Jak dołączyć do Programu
W sierpniu uruchomiona została rekrutacja do Programu:

 • trenerów/ambasadorów (rekrutacja prowadzona do 15 sierpnia)
  przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć w Python – strona rekrutacji…,
 • szkół (rekrutacja trwa do 15 września)
  podstawowych (klasy 1-3) oraz szkół ponadgimnazjalnych – strona rekrutacji….

Repo

To miejsce, w którym uczestnicy projektu gromadzą swoje dokonania – materiały wypracowane na rzecz projektu. Dostęp do e-repozytorium będą mieli zarówno uczniowie, nauczyciele jak i eksperci, i zespół projektowy.

Celem gromadzenia materiałów jest z jednej strony ich selekcja a z drugiej przechowywanie, dzięki czemu zebrane dane zostaną uporządkowane i udostępnione.

Można tu znaleźć zarówno filmy jak i elementy graficzne. W przeciwieństwie do Wiki, zamieszczane tu informacje nie są edytowalne. Znajdziecie tu różnego rodzaju materiały niezbędne do realizacji zajęć zamieszczane przez realizatorów Projektu jak np. kody źródłowe.

Zgodnie z założeniem projektu zamieszczane pliki będą utworzone w programach otwartych. Spowoduje to, że każdy użytkownik będzie miał do nich nieskrępowany dostęp i nie będzie zmuszony do korzystania z rozwiązań jednego producenta.