SZUKAJ

Program

Moduł 0 Moduł A Moduł B Moduł C
Moduły 0 A B C
Materiał rekomendowany dla szkół ponadgimnazjalnych profilowanych infotechnicznie

Moduł C1

programowanie imperatywno-obiektowe
C1.1
Konspekt: Język znaczników HTML Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Tworzenie prostej strony internetowej Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Struktura programu, zmienne oraz typy danych Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – zmienne Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Zmienne, ich typy i dane Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python – zmienne Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C1.2
Konspekt: Kaskadowe arkusze stylów CSS i box model Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. CSS i box model Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wyrażenia warunkowe Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python – wyrażenia warunkowe Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wyrażenia warunkowe if-else Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – wyrażenia warunkowe if-else Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C1.3
Konspekt: Formularze Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Formularze HTML Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Pętle - while Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python – pętla while Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wyrażenia warunkowe switch {case} Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – wyrażenia warunkowe switch-default Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C1.4
Konspekt: Język JavaScript Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. JavaScript Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Pętle – while() i do {} while() Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – pętla while Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Zaawansowane typy danych Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python – zaawansowane typy danych Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF

Moduł C2

programowanie imperatywno-obiektowe
C2.1
Konspekt: Biblioteka jQuery Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Podstawy jQuery Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Pętle – for Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python– pętla for Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Tablice i pętla for Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – pętla for Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Nauka języka C – tablice Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C2.2
Konspekt: Funkcje Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – funkcje Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: jQuery -zdarzenia i efekty Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. jQuery - zdarzenia i efekty Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Nauka języka C - Funkcje Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python – funkcje Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C2.3
Konspekt: Przechowywanie danych Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Przechowywanie danych Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Struktury i unie Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – Struktury i unie Poziom 2 Poziom 2 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wyjątki Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python - wyjątki Poziom 2 Poziom 2 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C2.4
Konspekt: Canvas Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Canvas Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Klasy Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka Python - klasy Poziom 3 Poziom 3 Poziom 3 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wskaźniki Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Nauka języka C – wskaźniki Poziom 3 Poziom 3 Poziom 3 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF

Moduł C3

mechatronika zaawansowana
C3.1
Konspekt: Środowisko mikrokontrolera. Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Budowa układów i programowanie modułu - a Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Budowa układów i programowanie modułu - b Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wprowadzenie do środowiska mikrokontrolera Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Wprowadzenie do środowiska mikrokontrolera - a Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Wprowadzenie do środowiska mikrokontrolera - b Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wykorzystanie wejścia analogowego Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Wykorzystanie wejścia analogowego - a Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Wykorzystanie wejścia analogowego - b Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C3.2
Konspekt: Pomiar wartości opornika Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Budowa prostego omomierza Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Protokół komunikacyjny 1-wire Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Protokół komunikacyjny 1-wire - czujnik DS18B20 Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Protokół komunikacyjny 1-wire - rozbudowa układu o kolejne czujniki DS18B20 Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Tranzystor NPN Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. a - Zwiększenie możliwości wyjścia cyfrowego Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. b - Zwiększenie możliwości wyjścia cyfrowego Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
C3.3
Konspekt: Kontrola diody RGB Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Sterowanie układem z interfejsu Arduino IDE - a Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Sterowanie układem z interfejsu Arduino IDE - b Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
3. Dioda RGB ze wspólną anodą Poziom 1 Pobierz PDF
4. Dioda RGB ze wspólną anodą rozszerzone sterowanie Poziom 1 Pobierz PDF
Konspekt: Pole magnetyczne Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Budowa, działanie i zastosowanie hallotronu Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Budowa i zastosowanie hallotronu - b Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Pomiar i odczyt odległości na LCD Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Ultradźwiękowy pomiar odległości - HS-SR04, LCD, RGB Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Ultradźwiękowy pomiar odległości - wykorzystanie czujnika HS-SR04 Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Proste wytwarzanie dźwięku za pomocą Arduino lub mikrokontrolera AVR Pobierz PDF
1. Działanie prostego DAC (przetwornika cyfrowo-analogowego) Poziom 1 Pobierz PDF
2. Modulacja tonów za pomocą Arduino Poziom 1 Pobierz PDF
3. Modulacja tonów za pomocą mikrokontrolera AVR Poziom 1 Pobierz PDF
Konspekt: Sterowanie 8 diodami LED za pomocą rejestru przesuwającego (przesuwnego) Pobierz PDF
1. Opis działania rejestru przesuwającego 74HCT164 Poziom 1 Pobierz PDF
2. Wdrożenie rejestru 74HCT164 do współpracy z Arduino Poziom 1 Pobierz PDF
3. Wdrożenie rejestru 74HCT164 do współpracy z mikrokontrolerem AVR Poziom 1 Pobierz PDF
Konspekt: Zapis danych na karcie micro SD bez shielda - Arduino i AVR Pobierz PDF
1. Wprowadzenie - zapis na kartę pamięci, schemat podłączenia Poziom 1 Pobierz PDF
2. Zapis danych na kartę pamięci microSD - kod do Arduino Poziom 1 Pobierz PDF
3. Zapis danych na kartę pamięci microSD - kod do AVR Poziom 1 Pobierz PDF
C3.4
Konspekt: Prezentacja pomiarów temperatury na RGB. Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Prezentacja pomiarów Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Sterowanie elementami wykonawczymi Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Sterowanie serwomechanizmem - a Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Sterowanie serwomechanizmem - b Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
3. Sterowanie serwomechanizmem - c Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Zegar Konspekt zweryfikowany Pobierz PDF
1. Pomiar czasu i wyświetlacz LCD - podłączenie i sterowanie LCD zgodnym z HD44780 Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
2. Pomiar czasu i wyświetlacz LCD - stoper i zegar Poziom 1 Implementacja zweryfikowana Pobierz PDF
Konspekt: Wykorzystanie mikrokontrolerów do wyświetlania monochromatycznego obrazu PAL Pobierz PDF
1. Mikrokontrolery a wyświetlanie obrazu w systemie PAL - wprowadzenie, konstrukcja układu Poziom 1 Pobierz PDF
2. Podstawowe funkcje do wyświetlenia obrazu, wyświetlenie tekstu Poziom 1 Pobierz PDF
3. Wyświetlanie figur geometrycznych, wyświetlanie bitmap Poziom 1 Pobierz PDF
4. Zastosowania przykładowe ekranu Poziom 1 Pobierz PDF
5. Zróbmy grę - PONG dla Arduino Poziom 1 Pobierz PDF
6. Zróbmy grę - Tetris Poziom 1 Pobierz PDF
7. Zróbmy grę - uciekanie przed piłką Poziom 1 Pobierz PDF