SZUKAJ

Spotkania

 

Od końca 2010 aż do końca 2013 roku wypracowywano Publikację SWOI. W efekcie powstały materiały metodyczne i dydaktyczne, gotowe do włączenia w nurt polityki oświatowej. Od połowy marca 2014 roku trwają spotkania włączająco-upowszechniające dla edukatorów i decydentów oświatowych w całej Polsce. Zapraszamy na nie zainteresowanych.

 

TYTUŁ WARSZTATÓW
Efektywne narzędzie do wczesnego formowania oraz rozwijania kultury infotechnicznej uczniów od II do IV etapu edukacji - Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji w teorii i praktyce.

ADRESACI WARSZTATÓW
Nauczyciele przedmiotów informatyczno-technicznych (tj. zajęć z techniki, informatyki, mechatroniki, automatyki) i inni ciekawi nowoczesnych technologii oraz Dyrektorzy i ich Zastępcy.

KORZYŚCI
Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wdrażania w szkołach i innych placówkach oświatowych Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI). Otrzymają oni gotowe i kompletne materiały edukacyjne wraz z obudową dydaktyczną oraz zdobędą umiejętność samodzielnego przeprowadzania z uczniami zajęć infotechnicznych.


W zakresie wiedzy teoretycznej uczestnik:

 • pozna podstawy metodyczne i dydaktyczne, służące do wdrażania SWOI w szkołach
 • zaznajomi się z edukacyjnymi zaletami stosowania wolnego i otwartego oprogramowania, otwartego sprzętu oraz otwartych zasobów edukacyjnych.

W zakresie wiedzy praktycznej uczestnik:

 • będzie umiał poruszać się w środowisku Linux (Szkolnym Remiksie Ucznia) i wykorzystywać wolne i otwarte oprogramowanie w praktyce,
 • będzie umiał wykorzystywać środowisko do programowania Scratch,
 • zdobędzie podstawowe praktyczne umiejętności w zakresie programowania mikrokontrolera Arduino i budowania układów mechatronicznych.

W zakresie narzędzi i materiałów pomocniczych uczestnik bezpłatnie otrzyma:

 • dwutomową drukowaną Publikację SWOI,
 • broszurę informacyjną pt. Dobre praktyki, stanowiącą kompendium wiedzy nt. SWOI i SWOIsty przewodnik po niej,
 • dystrybucję Linuksa pn. Szkolny Remiks Ucznia na płycie DVD,
 • wskazówki, jak bezpłatnie uzyskać dostęp do webowych narzędzi dla uczniów, wspomagających proces samorozwoju młodych adolescentów, tj.: e-Portfolio oraz e-Repozytorium,
 • gotowe scenariusze zajęć i zadania dla ucznia oraz wskazówki, jak bezpłatnie korzystać z innych przygotowanych scenariuszy i zadań,
 • smycz do kluczy z logo SWOI,
 • odznakę na agrafkę z logo SWOI.

Uczestnicy spotkania otrzymają od organizatorów wydarzenia pisemne zaświadczenie o odbyciu zajęć warsztatowych, potwierdzające ilość godzin i poruszany na nich zakres tematyczny.

CZAS SPOTKANIA
Średnio około 3-4h lekcyjne.

ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA
Cele oraz struktura SWOI; aspekty dydaktyczne oraz metodyczne wykorzystywane w ramach realizacji SWOI w praktyce - stanowiące podstawę i elementy brzegowe realizacji zajęć z uczniami; wprowadzenie w ideę wolnego i otwartego oprogramowanie, otwartego sprzętu oraz otwartych zasobów edukacyjnych; omówienie użyteczności tutorialno-repozytorialnego edukacyjno-społecznościowego serwisu e-Swoi.pl; warunki prawno-organizacyjne wdrażania SWOI w szkole; zajęcia praktyczne z zakresu podstaw mechatroniki w tym: samodzielne zbudowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawu Arduino i oprogramowania Scratch for Arduino.

GWARANCJA
Każdy z uczestników spotkania otrzymuje od organizatorów nie tylko gwarancję rzetelnej tematycznej wiedzy i umiejętności praktycznych ale również świetnej zabawy.

CZYM JEST STRATEGIA WOLNYCH I OTWARTYCH IMPLEMENTACJI
SWOI to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjno-społeczne, które po gruntownym zweryfikowaniu jej efektów w szkolnej rzeczywistości, jest w pełni gotowe do włączenia w nurt edukacji w szkołach: podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych technicznych i ogólnokształcących.

Strategia ma na celu:

 • zainteresowanie uczniów i uczennic specjalnościami informatyczno-technicznymi oraz
 • wczesne formowanie kompetencji, kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.

SWOI jest szczególną formą propozycji treści i metod realizacji zajęć pozalekcyjnych, wykraczającą poza ramowe Programy nauczania i Podstawę programową kształcenia ogólnego.

Połączono tu w efektywny sposób:

 • tradycyjne i nowatorskie teorie pedagogiczne
 • z praktyką edukacyjną.

Dlatego też SWOI zawarto w publikacji, podzielonej na dwa tomy:

 • TOM I pn. Strategia nauczania-uczenia się infotechniki składa się z: części I: Idee – studium definicyjne oraz części II: Taktyka – studium dydaktyczne.
 • TOM II pn. Program nauczania-uczenia się infotechniki składa się z: części I: Realizacja – studium metodyczne oraz części II: Narzędzia i wytwory – studium infotechniczne.

Skuteczność edukacyjna SWOI wynika z różnic między proponowaną taktyką i metodyką zajęć pozalekcyjnych, a tradycyjnymi sposobami realizacji kół zainteresowań. Uczestnicy zajęć szkolnych w ramach Strategii mają możliwość nie tylko uczenia się czegoś nowego, innego niż na lekcjach, lecz mogą także bez przeszkód formalnych i technicznych kontynuować samokształcenie w domu, dzięki interaktywnej platformie e-Swoi.pl a także wykorzystaniu wolnego i otwartego oprogramowania oraz otwartego sprzętu, jakim jest Arduino.

SWOI uzyskała pozytywną rekomendację udzieloną przez Krajową Sieć Tematyczną w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.Najbliższe spotkania, na których będziemy:

20.03.2014
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk

21.03.2014
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg

21.03.2014
IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Szczecinie
ul. Kingi 2, Szczecin

21.03.2014
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182, Kalisz

22.03.2014
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

24.03.2014
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 36, Toruń

26.03.2014
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Plac Tadeusza Kościuszki 2, Łomża

28.03.2014
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczyczycieli w Łodzi
ul. Wólczańska 202, Łódź

31.03.2014
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim
ul. Henryka Sienkiewicza 8, Stargard Szczeciński

4.04.2014
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21, Piła

4-6.04.2014
Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
os. Północ 25, Nowy Tomyśl

9-10.04.2014
Konferencji w ramach IX edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Czudec

24.04.2014
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5, Lublin

26.04.2014
Festiwal Edukacyjny Nowe Inspiracje
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach
ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 7, Katowice

28.04.2014
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Łokietka 23, Gorzów Wielkopolski

29.04.2014
Przeglądu Innowacji i Twórczościs w Edukacji
Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź

29.04.2014
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim
ul. Henryka Brodatego 1, Lwówek Śląski

29.04.2014
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Fryderyka Chopina 15A, Zielona Góra

30.04.2014
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 1, Nowa Sól

08.05.2014, w godzinach 12:00-14:30 oraz 14:45-17:15
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
ul. Stachowicza 18 w sali 511 (Vp.), Kraków

13.05.2014, w godzinach 15:30-18:30
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
ul. Głogowska 27, Opole

14.05.2014, w godzinach 15:30-18:30
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
al. Jana Pawła II 126/130, Częstochowa

14.05.2014, w godzinach 15:00-18:00
Zespole Szkół nr 5 w Szczecinku
ul. Koszalińska 83, Szczecinek

19.05.2014, w godzinach 10.00-14.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy
ul. Radosna 17, Legnica

20.05.2014, w godzinach 15:00-18:00
Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tischnera
ul. Chojnicka 57, Poznań

22.05.2014, w godzinach 15:00-18:00
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, Kielce

22.05.2014, w godzinach 15:00-18:00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14, Konin

23.05.2014, w godzinach 10:00-13:00
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1, Bolesławiec

23.05.2014, w godzinach 15:00-18:00
ZSO Nr 5 oraz Gimnazjum nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Boh. Monte Cassino 46, Sosnowiec

27.05.2014, w godzinach 14:00-17:00
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 31, Strzelce Krajeńskie

30.05.2014, w godzinach 12:00-17:00
Konferencja „Eduzmieniacze – Innowacje w Edukacji” Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój

30.05-1.06.2014, w godzinach 10:00-17:00
Mrozy w Warszawie, XIV Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych
Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Artura Zawiszy 1, Warszawa

13.06.2014, w godzinach 11:00-14:00
Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji za rok szkolny 2013/2014
Muzeum Miasta Łodzi, Ogrodowa 15, Łódź

17.06.2014, w godzinach 9:00-13:00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
ul. Żabikowska 40, Luboń

17.06.2014, w godzinach 12:00-16:00
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej
ul. Kolska 2, Konin

18.06.2014, w godzinach 9.30-17.00
Festiwal Szkoły z Klasą 2.0
Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

23.06.2014, w godzinach 11:00-15:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 1, Nowa Sól

23.06.2014, w godzinach 16:00-19:00
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
ul. Komorowicka 48, Bielsko-Biała

25.06.2014, w godzinach 7:30-11:30
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
ul. Kopernika 1, Koźmin Wlkp.

25.06.2014, w godzinach 10:00-14:00
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrzy
ul Szkolna 19, Obra

1.07.2014, w godzinach 10.00-13.00
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Al. Niepodległości 4, Skierniewice

3-4.07.2014, w godzinach 9.00-18.30
Konferencja Inspiracje 2014 – jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą?
Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213, Warszawa

18.07.2014 w godzinach 12:00-16:00
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2a, Zambrów

27 sierpnia 2014, w godzinach 13.00-16.00
Konferencja przedmiotowo-metodyczna
PWSZ w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Gorzów Wielkopolski

23 września 2014, w godzinach 13.00-17.00
Konferencja metodyczna "Cyfrowa Szkoła strategią rozwoju szkoły"
WOM, al. Niepodległości 4, Skierniewice

24 września 2014
Konferencja "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia"
Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń

25 września 2014, w godzinach 18.00-22.00
Noc Naukowców
Budynek Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
Politechniki Poznańskiej, ul. Polanka 3, Poznań

13-14 marca 2015, w godzinach 09:30-18:00
III Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów
Ośrodek wypowczynkowo-szkoleniowy Hyrny, Zapokane

27-28 marca 2015, w godzinach 09:30-18:00
“Eduzmieniacze - kreują kariery” - konferencha dla lepszej edukacji
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,  ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

NIE ZAPLANOWANO SPOTKANIA W TWOJEJ OKOLICY?
NAPISZ NA ADRES INFO@FWIOO.PL I ZAPROŚ NAS DO SIEBIE.